Ms:Ujian Komponen

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Component Test Ujian Komponen ialah satu siri ujian yang menumpukan kepada pelbagai komponen pelan kesinambungan perniagaan

Istilah Berkaitan: Jenis Ujian.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)