Ms:Sistem Arahan Kejadian (ICS)

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Revision as of 01:59, 26 July 2013 by Qinting (talk | contribs) (Created page with '{| style="margin-left: 0px; text-align: left; font-style: none; width:100%; font-weight: none; background: #F0F0F0; border:1px " |'''1.''' '''Incident Command Systems (ICS)…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
1. Incident Command Systems (ICS) Sistem Arahan Kejadian (ICS) ialah sistem pengurusan untuk pelaksanaan operasi di tapak. Sistem Arahan Kejadian (ICS) mempunyai struktur panjang operasi standard dan istilah biasa; ia menyediakan sistem pengurusan yang berguna dan fleksibel yang boleh disesuaikan dengan kejadian yang melibatkan respons pelbagai bidang kuasa dan pelbagai disiplin. Ia juga terpakai untuk aktiviti pengendalian harian yang dilakukan secara kecil-kecilan serta pemindahan secara besar-besaran.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)