Ms:Ujian Audit

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Audit Testing Ujian Audit merujuk jenis ujian yang akan dijalankan semasa audit.

Nota: Ujian tersebut termasuklah ujian kawalan dalaman, ujian urus niaga, atau ujian baki dalam akaun kunci kira-kira.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)