Ms:Semakan Audit

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Audit Review Semakan Audit ialah aktiviti untuk mengetahui sejauh mana perkara yang sedang dikaji semula mampu mencapai objektif audit yang ditetapkan.

Nota: (1) Semakan Audit mempersoalkan sama ada subjek kajian semula merupakan cara yang sesuai, memadai, berkesan dan efisien untuk mencapai objektif organisasi.

Nota: (2) Jenis semakan audit termasuk:

(a) Pengurusan

(b) Reka bentuk dan pembangunan

(c) Keperluan pelanggan (d) Ketakakuran.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)