Ms:Program Audit Terselaras

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Standardized Audit Program Program Audit Terselaras ialah dokumen yang diwujudkan untuk digunakan sebagai senarai semak soalan yang akan ditanya semasa audit.

Nota (1): Dokumen ini ialah satu set prosedur dan arahan audit langkah demi langkah yang perlu dilakukan untuk melengkapkan bahagian khusus audit. Contohnya semasa audit fasa analisis impak perniagaan, dokumen ini mengandungi senarai soalan yang akan membantu juruaudit untuk bertanya soalan yang betul bagi mengenal pasti dan mengesahkan kewujudan bukti audit yang memenuhi objektif audit.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)