Ms:Procedure Audit

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Audit Procedure Procedure Audit ialah langkah atau prosedur yang mungkin diikuti oleh seseorang juruaudit dalam urusan audit.

Nota (1): Objektif dokumen prosedur menyediakan maklumat tentang cara untuk memenuhi standard apabila menjalankan kerja pengauditan, tetapi tidak menetapkan keperluan.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)