Ms:Pelanggan

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Client Pelanggan Pelanggan ialah individu atau organisasi yang meminta pelaksanaan audit.

Nota (1): Istilah berkaitan: Auditi.

Nota (2): Bagi audit dalaman, pelanggan ialah Wakil Pihak Pengurusan.

Nota (3): Bergantung pada keadaan, pelanggan boleh merupakan organisasi pengauditan, auditi atau pihak ketiga.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)