Ms:Jawatankuasa Audit

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Audit Committee Jawatankuasa Audit ialah jawatankuasa yang terdiri daripada lembaga pengarah yang bertanggungjawab mengawasi proses pelaporan kewangan, memilih juruaudit bebas dan menerima hasil audit.

Nota: Biasanya ahli tidak mempunyai tanggungjawab operasi terhadap apa-apa aktiviti yang dijalankan oleh organisasi.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)