Ms:Jaminan Kualiti

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Quality Assurance Jaminan Kualiti ialah program yang dengannya Ketua Audit menilai operasi perkhidmatan pengauditan.

Nota: Tujuan program ini adalah untuk memberikan jaminan yang munasabah bahawa kerja kita mematuhi Standard bagi Amalan Pengauditan Profesional, piagam kita dan standard yang digunakan.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)